CÔNG TY TNHH IN MỘC HÒA

IN NHANH - IN OFFSET - THÀNH PHẨM SAU IN
Hotline: 0946 461 451
 
TRANG CHỦ SẢN PHẨM IN Bảng tin Nội bộ

Bảng tin Nội bộ

- Bảng tin lưu hành nội bộ công ty: thông báo các hoạt động công ty trong tháng, giúp mọi người nắm thông tin, tình hình kinh doanh, hoạt động đối ngoại, hướng phát triển...

THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ BẢNG GIÁ SẢN PHẨM IN

QUY CÁCH CHUNG SẢN PHẨM:

- BÌA: IN 4 MÀU GIẤY c300GSM

- RUỘT IN 4 MÀU GIẤY C150GSM

- ĐÓNG THÀNH PHẨM GHIM LỒNG

Số trang 20 cuốn 50 cuốn 100 cuốn 200 cuốn
12 trang
1.200.000
1.900.000
3.000.000
4.200.000
16 trang
1.440.000
2.450.000
3.800.000
5.400.000
20 trang
1.680.000
2.950.000
4.500.000
6.700.000
24 trang
1.850.000
3.500.000
5.600.000
7.950.000
28 trang
2.100.000
4.050.000
6.650.000
9.200.000
32 trang
2.300.000
4.600.000
7.380.000
10.400.000
36 trang
2.520.000
5.250.000
8.100.000
11.300.000
40 trang
2.720.000
5.780.000
8.950.000
12.500.000
44 trang
2.950.000
6.200.000
9.600.000
13.800.000
48 trang
3.100.000
6.500.000
10.250.000
14.200.000